Intake procedure for NT2 courses

Dutch for foreigners NT2

A Dutch course is for foreigners living in the Netherlands who wish to live here and want to apply for a residence permit. It facilitates integration and participation in Dutch society. Learning to speak and write Dutch are essential for those who want to settle in the Netherlands.

Start NT2 courses
All our courses start twice a year in September en in February.
In May, you can find all the courses NT2 on this website and you can subscribe for the next season that starts in September.

In addition, we have special courses to improve Dutch writing (Dutch: beter schrijven) or speaking / pronunciation (Dutch: beter spreken). 


Emphasis and level
We work with the levels of the Common European Framework Reference (CEFR form A1–C2). The emphasis is on everyday Dutch. You can register directly for the first level (A test is not necessary). For all other levels, you must contact us.

All our NT2 courses are for non-native speakers who have had secondary and higher education in their native countries. It is preferable that you have knowledge of a foreign language such as English, French or German.

The classes
Our courses are held once a week, on different days and hours. A lesson last 1,5 hour.
From the first lesson, mainly Dutch is spoken.
Course participants should count on spending about 3-4 hours per week on homework.
Our free digital learning platform Mijn Volksuniversiteit supports the lessons at your home. You will receive information about this from your  lecturer during the first lesson.On this website (www.volksuniversiteit-berda.nl) under program NT2 you will find the complete language offer, starting dates and times, locations and prices.

For a general overview of our learning program click here.


Register 
You can register online via this website. If you do not have a valid email address, you can register by registration form and pay by direct debit or pay in cash at the office. Course materials, such as books, are not included in the course fee. The course fee must be paid before the course starts.


Passing the module.
The teacher checks after each level whether you are still on schedule. If you are at least 80% present, you will receive a certificate of participation. That's not a degree. During your personal guidance, the teacher will explain what you still need to work on so that you can pass the module at the end. At the end of a module you take a test in the last lesson. You will then receive a note on your certificate of participation stating that you have taken the test and whether it was unsatisfactory, sufficient or good.
To obtain the official State Exam Nt2 Diploma, see the following link: https://www.staatsexamensnt2.nl/over-het-staatsexamen-nt2


Books and teaching materials
The teachers use various books for the language courses. The course indicates which book you should purchase. The costs for this are not included in the course price. We aim to complete a module (3 courses) with one book in order to keep the costs as low as possible for you.
We advise you to purchase the textbooks if you are sure that the course will take place. The majority of the books can be obtained through the various bookshops in Breda, but also online. If the teacher makes a syllabus himself, you can buy it directly from the teacher. The rights then lie with the teacher and you also pay the teacher.

We do not recommend using second-hand books because you often no longer have access to the website associated with the book.

Complaint
We do our best to arrange everything as well as possible. Should you still be dissatisfied you can use our complaints procedure. For more info click here. NT2 cursussen. Nederlands voor anderstaligen 

Een cursus Nederlands is  voor in Nederland wonende buitenlanders die hier willen wonen en/of een verblijfsvergunning willen aanvragen.
Het bevordert integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Nederlands leren spreken en schrijven is essentieel voor wie zich in Nederland wil vestigen.

Start NT2-cursussen
Al onze cursussen starten twee keer per jaar, in september en in februari. Eind april vind je  de cursussen NT2 op deze website en kun je je inschrijven. 
Daarnaast hebben we speciale cursussen Nederlands schrijven (Nederlands: beter schrijven) of om het spreken/uitspraak (Nederlands: beter spreken) te verbeteren.

Niveau en aard van de lessen
We werken met de niveaus van de Common European Framework Reference (CEFR-formulier A1-C2). Zie ook de website www.erk.nl. De nadruk ligt op alledaags Nederlands.

Al onze NT2-cursussen zijn bedoeld voor mensen die middelbaar en hoger onderwijs hebben gehad in hun geboorteland.
Het verdient de voorkeur dat je kennis hebt van een vreemde taal, zoals Engels, Frans of Duits. 

De Lessen
Onze cursussen worden eenmaal per week gegeven, op verschillende dagen en uren. Een les duurt 1,5, uur.
Vanaf de eerste les wordt hoofdzakelijk Nederlands gesproken.
Cursisten moeten rekenen dat men ongeveer 3-4 uur per week moet besteden aan huiswerk. Ons gratis digitale leerplatform Mijn Volksuniversiteit ondersteunt de lessen bij je thuis.
Je ontvangt hierover informatie van je docent tijdens de eerste les.

Op deze website van de volksuniversiteit vind je onder programma NT2  het volledige talenaanbod met alle niveaus, de startdata en -tijden, locaties en prijzen.
Voor een algemeen overzicht van ons leertraject click hier.

Inschrijven 
Inschrijven kan online via deze website. Als je geen geldig e-mailadres hebt, kun je per inschrijfformulier  inschrijven  en betalen via automatische incasso of contant betalen op kantoor. Cursusmateriaal, zoals boeken, is niet inbegrepen in het cursusgeld. Het cursusgeld moet worden betaald voordat de cursus start.

Behalen van de module.
De docent toetst na elk level of je nog op schema ligt. Ben je ten minste 80% aanwezig dan krijg je een certificaat van deelname. Dat is geen diploma. Tijdens je persoonlijke begeleiding legt de docent uit waar je nog extra aan moet werken zodat je aan het eind de module kunt halen.
Aan het eind van een module leg je in de laatste les een toets af. Je ontvangt dan een aantekening op je certificaat van deelname dat je de toets hebt gedaan en of deze onvoldoende, voldoende of goed was. Voor het behalen het Diploma Staatsexamen Nt2 zie de volgende link:  https://www.staatsexamensnt2.nl/over-het-staatsexamen-nt2

Boeken en lesmateriaal
Bij de talencursussen maken de docenten gebruik van diverse boeken. Bij de cursus staat aangegeven welk boek je moet aanschaffen. De kosten daarvoor zijn niet inbegrepen in de cursusprijs. We streven ernaar om met een boek een module (3 cursussen) af te ronden om zo de kosten voor jou zo laag mogelijk te houden.
Wij raden je aan tot de aanschaf van de lesboeken over te gaan als je zeker weet dat de cursus doorgaat. Het merendeel van de boeken is te krijgen via de diverse boekhandels in Breda, maar ook online. Wanneer de docent zelf een syllabus maakt, dan kun je deze direct bij de docent kopen. De rechten liggen dan bij de docent en je rekent ook af bij de docent.

Het gebruik van tweede handsboeken raden we af omdat je vaak geen toegang meer hebt tot de website die bij het boek behoort.


Klachten 
Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk te regelen. Mocht je toch ontevreden zijn dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure. Voor meer info klik hier.