Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Het bestuur van  Volksuniversiteit Breda 

Dhr. J.A.C.G. (John) Janssen, voorzitter
Dhr. G.J. (Gertjan) Visse, secretaris
Dhr. R. (René) Scholte, penningmeester
Mw. M (Maud) Aerts, bestuurslid
Dhr. Dr. P.H. (Paul) van Hal, bestuurslid
Mw. A. (An) van Dixhoorn, bestuurslid

De medewerkers 

Mw. Drs. M.T. (Marie-Thérèse) Konsten, directeur
Mw. E.N.A. (Esther) Kroes-van Tol, cursistenadministratie en coördinator overige cursussen
Dhr. Drs. B.J. (Berend-Jan) Stasse, financieel medewerker
Mw.  I. (Ilona) Lous-Dutour Geerling, cursistenadministratie en coördinator talen.

De vrijwilligers

Mw. H. (Heleen) van Helden, inhoud cursussen
Mw. L. (Linda) Hagemeijer, publiciteit/marketing en ICT
Dhr. R. (Ron) Gregoor, Pr en Communicatie
Mw. J.M. (Hannie) Janssen , vertrouwenspersoon 
Mw  M. (Mechie Maas), gastvrouw
Dhr. A. (Adelbert) Don, lid Klachtencommissie
Dhr. C.G.H. (Cor) Hammen, lid Klachtencommissie
Dhr. P. (Paul) Krusemeijer, lid Kascommissie
Dhr. P. (Paul) Thijssen, lid Kascommissie