Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Het bestuur van  Volksuniversiteit Breda 

Dhr. J.A.C.G. (John) Janssen, voorzitter
Dhr. G.J. (Gertjan) Visse, secretaris
Dhr. R. (René) Scholte, penningmeester
Mw. M (Maud) Aerts, bestuurslid
Dhr. Dr. P.H. (Paul) van Hal, bestuurslid
Mw. A. (An) van Dixhoorn, bestuurslid

De medewerkers 

Mw. Drs. M.T. (Marie-Thérèse) Konsten, directeur
Mw. E.N.A. (Esther) Kroes-van Tol, cursistenadministratie en coördinator overige cursussen
Dhr. Drs. B.J. (Berend-Jan) Stasse, financieel medewerker
Mw.  I. (Ilona) Lous-Dutour Geerling, cursistenadministratie en coördinator talen.

De vrijwilligers

Mw. H. (Heleen) van Helden, inhoud cursussen
Mw. L. (Linda) Hagemeijer, publiciteit/marketing en ICT
Dhr. R. (Ron) Gregoor, Pr en Communicatie
Dhr. A. (Ad) Koppe, vertrouwenspersoon  
Mw  M. (Mechie Maas), gastvrouw
Dhr. A. (Adelbert) Don, lid Klachtencommissie
Dhr. C.G.H. (Cor) Hammen, lid Klachtencommissie
Dhr. P. (Paul) Krusemeijer, lid Kascommissie
Dhr. P. (Paul) Thijssen, lid Kascommissie