Dutch 3.1 (B1)

Dutch 3.1 (B1)

Cursus

16 lessen van 1,5 uur

Dutch 3.1 (B1)

Deze cursus is voor buitenlanders die niveau B1 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder bij de Volksuniversiteit Breda niveau B1 behaald.
In de cursus gebruiken we het cursusboek Nederlands op niveau. Je moet ongeveer 3 uur per week huiswerk maken. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van spreken, lezen, luisteren en schrijven. In deze cursus gaan we ervan uit dat je de basisgrammatica beheerst. Je hebt één keer per week les. Je ontvangt een certificaat van deelname bij 80 procent opkomst en voldoende inzet in en buiten de les.


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK