NT2 niveau B1 naar B2

Op niveau B2 van het Europees Referentiekader kun je:

Spreken, gesprekken:
Duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over allerlei onderwerpen.
Je standpunt vertellen en de voor- en nadelen van verschillende visies aangeven.
Gemakkelijk deelnemen aan een gesprek en een discussie en je standpunt uitleggen.

Lezen:
Artikelen en verslagen lezen.
Verhalen lezen.

Luisteren:
Een langer verhaal begrijpen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is.
De meeste nieuws- en actualiteitenprogramma's begrijpen.
Films in standaardtaal begrijpen.

Schrijven:
Een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over allerlei onderwerpen.
Een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven en mijn mening geven.
Brieven schrijven


Als je B2 hebt bereikt kan je inschrijven voor het volgende niveau. Wanneer je geslaagd bent voor niveau B2, kun je het staatsexamen aanvragen, Nederlands als 2e taal, programma 2. Na het behalen van het Staatsexamenprogramma 1 of Programma 2 ben je vrijgesteld van het inburgeringsexamen.