Dutch 2.3 (B-)

Dutch 2.3 (B-)

Cursus

16 lessen van 1,5 uur

Dutch 2.3 (B-)

Deze cursus is voor buitenlanders die bijna op niveau B1 zijn aangekomen en die in het dagelijkse leven veel Nederlands gebruiken. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd.

In de cursus gebruiken we het cursusboek De Sprong, hoofdstuk 7-9. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 3 uur per week. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van spreken, lezen, luisteren en schrijven. In deze cursus speelt grammatica een steeds belangrijkere rol. 
Aan het eind van deze cursus bereik je niveau B1 van het Europees Referentiekader. Je ontvangt een certificaat van deelname bij 80 procent opkomst en voldoende inzet buiten de les.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK