Dutch 2.2 (A2+)

Dutch 2.2 (A2+)

Cursus

16 lessen van 1,5 uur

Dutch 2.2 (A2+)

Deze cursus is voor buitenlanders die niveau A2 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd. 
In de cursus gebruiken we het cursusboek De sprong, hoofdstuk 4-6. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 3 uur per week. Je ontwikkelt je vaardigheid op het gebied spreken, lezen, luisteren en schrijven. In deze cursus speelt grammatica een steeds belangrijkere rol. 

Aan het eind van deze cursus ben je op weg naar niveau B1 van het Europees Referentiekader.  

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK