Dutch 1.3 (A2-)

Dutch 1.3 (A2-)

Cursus

16 lessen van 1,5 uur

Dutch 1.3 (A2-)

Deze cursus is voor buitenlanders die ruim niveau A1 hebben. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans.  
Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd. 
In de cursus gebruiken we het cursusboek De Opmaat, hoofdstuk 7-9. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 2 uur per week. Je leert spreken, lezen, luisteren en schrijven over thema’s uit het dagelijks leven. Aan het eind van de cursus heb je niveau A2 bereikt en ontvang je een certificaat van deelname bij 80 procent opkomst en voldoende inzet in en buiten de les.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK