NT2 niveau A1 naar A2

Aan het eind van deze cursus kun je (volgens Europees Referentiekader niveau A2):

Spreken en gesprekken:
Eenvoudige sociale contacten maken.
Je mening geven.
In winkels en bij instanties zeggen wat je nodig hebt.
Dingen regelen.
Gebeurtenissen en ervaringen vertellen.
Een praatje houden voor een groep.


Lezen:
Informatie vinden in korte teksten.
Eenvoudige berichten begrijpen.
Iets opzoeken in een lijst, bijvoorbeeld op internet.


Luisteren:
Begrijpen waar mensen over praten.
Uitleg over vertrouwde dingen begrijpen.
Begrijpen wat mensen je vragen en vertellen.
De hoofdpunten van nieuwsberichten begrijpen.


Schrijven:
Eenvoudige persoonlijke (e-mail-)berichten schrijven.
Notities en aantekeningen. 


Als je  A2 hebt bereikt kan je inschrijven voor het volgende niveau.