Dutch 1.2 (A1)

Dutch 1.2 (A1)

Cursus

16 lessen van 1,5 uur

Dutch 1.2 (A1)

Deze cursus is voor buitenlanders die niveau A1 hebben. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en /of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. 
Door een intakegesprek bepalen onze gecertificeerde docenten of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd. 
In de cursus gaan we verder met het cursusboek De opmaat, hoofdstuk 4-6. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 3 uur per week. Je leert spreken, lezen, luisteren en schrijven over thema’s uit het dagelijks leven. 
 
Aan het eind van deze cursus ben je op halverwege de weg naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Je ontvangt een certificaat van deelname bij 80 procent opkomst en voldoende inzet in en buiten de les.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK