Maatwerk NT2 Nederlands als tweede Taal

NT 2 Nederlands voor anderstaligen

Beheersen je medewerkers de Nederlandse taal voldoende om de veiligheidsvoorschriften te kunnen lezen en te begrijpen? Kunnen jouw receptionisten en administratief medewerkers je buitenlandse klanten begrijpelijk en goed te woord staan in het Frans of Engels? Wellicht wil je zelf makkelijker met je buitenlandse zakenpartner communiceren? Alles begint met taal


NT2 Nederlands als 2e taal voor opleiding of werk

Het beheersen van de Nederlandse taal, dat wil zeggen: lezen, schrijven, spreken en begrijpen, is voor iedereen belangrijk die in Nederland woont of werkt. Vaak is het een voorwaarde voor het vinden en behouden van werk. In de praktijk echter blijkt, dat veel werknemers de taal onvoldoende beheersen. Veiligheidsmaatregelen die men niet begrijpt. Verkeerde orderverwerking omdat er geen goede terugkoppeling is van de werkvloer naar kantoor etc. Volksuniversiteit Breda heeft daarom specifieke maatwerk-lessen die toegesneden zijn op verschillende werkterreinen en omstandigheden. Daarbij Hanteren wij een praktische sectoraal brede aanpak, als het gaat om het leren van de Nederlandse taal. 

* Praktisch in de zin van dat het project erop gericht is om het bestaande taalniveau van de individuele kandidaten op te vijzelen naar een niveau zodat hun arbeidsprestaties verbeteren opdat zij beter aan de slag kunnen bij een werkgever.

* Bij een Sectoraal brede aanpak staan naast de basis taalvaardigheden A0-A1 ook de specifieke woordenschat en de cultuur van de organisatie centraal. Iemand die in de zorg werkt dient over een andere woordenschat en taalvaardigheden te beschikken dan iemand die in de tuinbouw actief is. Zo heeft een medewerker op kantoor heeft wellicht meer baat bij een cursus schrijven.

Meer dan Taal 
Maar niet alleen de basis van de Nederlandse taal staat centraal, ook zal er aandacht zijn voor de communicatieve vaardigheden of digitale vaardigheden als dat nodig is. Naast de taal speelt de docent ook in op de cultuur van een bedrijf. Cursisten krijgen inzicht in `Nederlandse` manier van dingen doen. Hoe spreek je je baas aan en hoe ga je om met collega`s. Hoe koppel je op een juiste manier informatie terug. 

De rol van de docent
De docent is de spin in het web. Hij/zij onderhoudt het contact met de cursisten en met de opdrachtgever. Informeert cursisten over wijzigingen in lesschema’s en locaties en brengt de opdrachtgever op de hoogte wanneer cursisten niet komen opdagen tijdens de lessen. Door regelmatige evaluaties worden de lessen steeds bijgestuurd.


HET TRAJECT

Intakegesprek en leerbaarheid. 
Alle kandidaten krijgen een intakegesprek met de docent om hun taalniveau te bepalen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
Als niveau bepaling hanteren wij het Europese referentiekader [link Europees referentiekader: http://www.erk.nl.   Als gecertificeerde Volksuniversiteit leiden wij je medewerkers op in de Nederlandse taal middels onze taalcursussen Nederlands (NT2). Wij doen dit conform de Europese richtlijnen van A0 naar C1. 

Vervolgens wordt ook gekeken naar de leerbaarheid van de kandidaten. Welk niveau is haalbaar voor iemand. Het gewenste resultaat wordt per persoon in kaart gebracht na de intake en leerbaarheids- toets. Voor de formele eisen verwijs ik naar https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaringvakbekwaamheid/nederlandse-taalvaardigheid.  Voor veel cursisten is A1/A2 het hoogst haalbare.

De docent voert daarnaast een gesprek met de opdrachtgever om zijn wensen met betrekking tot het taalniveau van de cursist in kaart te brengen. Er kunnen dan eventueel groepen cursisten gevormd worden met eenzelfde niveau of mensen krijgen individueel les.  Een groep bestaat minimaal uit 5 personen.

Locatie en startdata
De locatie wordt door de volksuniversiteit geregeld in overleg met de opdrachtgever. Voor de cursisten is het handig als het dicht in de buurt is in een buurthuis of school. Als het bedrijf zelf geschikte ruimtes heeft met faciliteiten is dat ook prima. De start van het traject evenals de les data en tijdstippen worden in samenspraak bepaald.


Start lessen en lesmateriaal
De docent start met de lessen. Als de docent leermateriaal ontwikkelt specifiek voor dat traject of die bepaalde sector,  blijft het materiaal eigendom van de docent. De kosten hiervoor worden rechtsreeks door de docent met de opdrachtgever afgerekend.   Thuis kunnen de cursisten gebruik maken van de digitale leerwegondersteuning ‘mijn Volksuniversiteit`. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Onze docenten zijn specifiek getraind in het op maat ontwikkelen van lesmateriaal. Door hun jarenlange ervaring putten ze uit een groot lesaanbod.


(Eind) Evaluatie en terugkoppeling
Na 5 lessen koppelt de docent de ontwikkeling per cursist terug naar de klantmanager. Er kunnen dan zaken tijdig worden bijgesteld.  
Er vindt een eindevaluatieplaats per cursist door de docent en wanneer de cursisten 80% van de lessen hebben bijgewoond krijgen zij een certificaat van deelname.  Let op dit is geen diploma.
Soms is het wenselijk dat mensen nog een laatste duwtje in de rug krijgen met een paar extra lessen. Of als ze, eenmaal begonnen zijn met werken, af en toe nog wat extra ondersteuning krijgen bij het toepassen van de geleerde in de praktijk. Ook daar kun je bij ons voor terecht.

Wanneer door ziekte van de docent de lessen niet door kunnen gaan worden ze ingehaald op een later tijdstip. In het geval van andere onvoorziene omstandigheden waarbij de opschorting langer gaat duren, zoals bv tijdens een Corona uitbraak zal in overleg gekeken worden in hoeverre de cursisten de lessen digitaal kunnen volgen.

Voor onze zakelijke voorwaarden klik hier 

Onze klachtenprocedure vind je hier.