Spaans II (A1)

Spaans II (A1)

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

Spaans II (A1)

Dit is een cursus voor volwassenen met basiskennis van de Spaanse taal. Je beheerst onderdelen zoals de basisgrammatica en beschikt al over een woordenschat van ongeveer 1200 woorden.
Spaans II bestaat uit twee modules van elk 12 lessen. Dit is de eerste module.
Je leert om een verhaal te structureren, nationaliteitsaanduidingen en zinnen om een dagindeling beschrijven. Daarnaast komt de presente perfecto aan bod om dingen in het verleden te beschrijven, evenals de futuro próximo voor het beschrijven van voornemens in de toekomst en we besteden aandacht aan woorden om familierelaties te beschrijven. We behandelen ook een aantal onregelmatige werkwoorden. We behandelen de hoofdstukken 7 t/m 9.
Aan het eind van de cursus kun je de in de lessen behandelde grammatica op de juiste manier toepassen in zowel mondelinge als schriftelijke vorm. Je bent in staat om over genoemde onderwerpen een gesprek te voeren en kunt gesprekken verstaan. Bovendien kun je teksten over de onderwerpen lezen en schrijven. Na het succesvol afronden van de cursus ken je circa 600 nieuwe woorden.
Studiebelasting: 3 tot 4 uur huiswerk per week.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK