Dutch 4.1 (B2)

Dutch 4.1 (B2)

Cursus

17 lessen van 1,5 uur

Dutch 4.1 (B2)

Ver-gevorderden

Je verfijnt je vaardigheid op het gebied van luisteren, spreken, lezen, schrijven en maakt kennis met academisch taalgebruik. De cursus is geschikt hoogopgeleiden die STEX 2 hebben behaald.
De cursus is bedoeld voor buitenlanders die ruim Nederlands niveau B2 hebben en een eerste stap naar C1.  Dit wordt vastgesteld via een intake of door de docent als je de voorafgaande cursus bij de Volksuniversiteit Breda hebt gevolgd.

We beginnen met het boek Nederlands naar Perfectie, hoofdstuk 1 t/m 3.

Cursisten die minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd krijgen een certificaat van deelname. Dit is geen officieel diploma.
De NT2  taalcursussen zijn opgesteld conform de eisen van  het Europees Referentiekader talen (ERK).  Om het bereikte niveau  vast te stellen wordt een test afgenomen.

Voor meer uitleg over het niveau  klik hier

Houd rekening met het maken van huiswerk (ca. 3 uur). 


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK