Filosofie
Cursussen • workshops • lezingen • Excursies

Filosofie

''Twijfel is het begin van wijsheid''. Aristoteles ( 384 v.Chr. – 322 v.Chr)

Filosofie bevordert de creativiteit van het denken vanuit een fundamenteel kritische ingesteldheid die niets als evident beschouwt en alle mogelijke waarheden en waarden in vrijheid wil overwegen
Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en beter, zei de Franse schrijver en dichter Francois Augustin de Paradis de Moncrit, die leefde van 1687 tot 1770. Een wijze uitspraak van een wijs man. Volksuniversiteit Breda biedt kennis.  Ook op het gebied van filosofie. Zo waren er reeds workshops over de vraag: wat is geluk, is dat meetbaar en maakbaar.