Stil verleden!

Stil verleden!

Lezing

1 lezing van 1 uur

€ 0,00
Kies startdatum

Lezing

Stil verleden!


Deze lezing is gratis, vandaar dat aanmelden via de website niet mogelijk is.  Om je aan te melden, mail naar breda@volksuniversiteit.nl


Programma: inloop van 10.30 - 11.00 uur

                        lezing van 11.00 - 12.00 uur


In juli 2023 start het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is een zeer belangrijke, symbolische en bekende datum in relatie tot het slavernijverleden want op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is ook de datum waarop de Nationale Herdenking Slavernijverleden plaatsvindt. 

Maria Karg, antropoloog, docent en directeur van Stichting Stil Verleden (SSV), heeft een gedegen kennis aangaande het slavernijverleden, èn een jarenlange ervaring in slavernijeducatie. 

In deze lezing gaat zij in op de zoektocht naar haar eigen slavernijverleden - waarin in één adem het persoonlijke en de koloniale geschiedenis samenkomen. Dit heeft zij vorm gegeven in het boek Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis dat op 19 mei 2023 door de Walburgpers wordt gepubliceerd.

Ook in de geschiedenis van Breda speelt het slavernijverleden een rol. Wat houdt de Vrede van Breda precies in? Wie is Wigbold Crommeling en wat is de link met de KWATTA.

In het kader van het 50-jarig jubileum van Volksuniversiteit Breda wordt deze lezing GRATIS aangeboden aan iedereen die belangstelling heeft voor dit zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.

  • Dag 1 : donderdag 8 juni van 11:00

LET OP: deze lezing is gratis, vandaar dat aanmelden via onze website niet mogelijk is. Om aan te  melden kun je een mailtje sturen naar breda@volksuniversiteit.nl

 

Huis van de Heuvel (De Vlieren)
Mgr. Nolensplein 1
4812 JC, Breda

thumb

M. (Drs. Maria) Karg

BEKIJK MIJN PAGINA >

50 JAAR VOLKSUNIVERSITEIT BREDA

WIE JARIG IS TRAKTEERT Op 8 juni trakteren wij alle mensen uit Breda op een gratis lezing met koffie en gebak. En zoals een betrokken maatschappelijke instelling betaamt, heeft deze lezing een actueel onderwerp: SLAVERNIJ.

Stil verleden ›
50 JAAR VOLKSUNIVERSITEIT BREDA

MEER DAN DE SOM DER DELEN

De volksuniversiteit werkt samen met FILMHUIS BREDA, NIEUWE VESTE EN DE POSTSCHOOL. Samen zijn we meer dan de som der delen. Voor jou betekent dat meer en beter aanbod.

Samenwerkinsgpartners ›
MEER DAN DE SOM DER DELEN
DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK