Stil verleden!

Stil verleden!

Lezing

1 lezing van 1 uur

€ 0,00

Lezing

Stil verleden!


Deze lezing is gratis, vandaar dat aanmelden via de website niet mogelijk is.  Om je aan te melden, mail naar breda@volksuniversiteit.nl


Programma: inloop van 10.30 - 11.00 uur

                        lezing van 11.00 - 12.00 uur


In juli 2023 start het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is een zeer belangrijke, symbolische en bekende datum in relatie tot het slavernijverleden want op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is ook de datum waarop de Nationale Herdenking Slavernijverleden plaatsvindt. 

Maria Karg, antropoloog, docent en directeur van Stichting Stil Verleden (SSV), heeft een gedegen kennis aangaande het slavernijverleden, èn een jarenlange ervaring in slavernijeducatie. 

In deze lezing gaat zij in op de zoektocht naar haar eigen slavernijverleden - waarin in één adem het persoonlijke en de koloniale geschiedenis samenkomen. Dit heeft zij vorm gegeven in het boek Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis dat op 19 mei 2023 door de Walburgpers wordt gepubliceerd.

Ook in de geschiedenis van Breda speelt het slavernijverleden een rol. Wat houdt de Vrede van Breda precies in? Wie is Wigbold Crommeling en wat is de link met de KWATTA.

In het kader van het 50-jarig jubileum van Volksuniversiteit Breda wordt deze lezing GRATIS aangeboden aan iedereen die belangstelling heeft voor dit zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.

MEER DAN DE SOM DER DELEN

De volksuniversiteit werkt samen met FILMHUIS BREDA, NIEUWE VESTE EN DE POSTSCHOOL. Samen zijn we meer dan de som der delen. Voor jou betekent dat meer en gevarieerder aanbod.

Samenwerkinsgpartners ›
MEER DAN DE SOM DER DELEN

ORIGINEEL CADEAU MET DE FEESTDAGEN !!

Voor meer info click hier ›
ORIGINEEL CADEAU  MET DE FEESTDAGEN !!
Japanse taalles voor KONING AAP

Japanse taalles voor KONING AAP

Volksuniversiteit Breda heeft toekomstige Japan reizigers een voorproefje gegeven van de taal en de gebruiken. Zo krijgen zij een impressie wanneer ze met KONING AAP naar Japan reizen

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK