Stil verleden!

Stil verleden!

Lezing

€ 0,00

De inschrijving voor deze cursus is op dit moment niet geopend.

Lezing

Stil verleden!


Deze lezing is gratis, vandaar dat aanmelden via de website niet mogelijk is.  Om je aan te melden, mail naar breda@volksuniversiteit.nl


Programma: inloop van 10.30 - 11.00 uur

                        lezing van 11.00 - 12.00 uur


In juli 2023 start het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is een zeer belangrijke, symbolische en bekende datum in relatie tot het slavernijverleden want op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is ook de datum waarop de Nationale Herdenking Slavernijverleden plaatsvindt. 

Maria Karg, antropoloog, docent en directeur van Stichting Stil Verleden (SSV), heeft een gedegen kennis aangaande het slavernijverleden, èn een jarenlange ervaring in slavernijeducatie. 

In deze lezing gaat zij in op de zoektocht naar haar eigen slavernijverleden - waarin in één adem het persoonlijke en de koloniale geschiedenis samenkomen. Dit heeft zij vorm gegeven in het boek Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis dat op 19 mei 2023 door de Walburgpers wordt gepubliceerd.

Ook in de geschiedenis van Breda speelt het slavernijverleden een rol. Wat houdt de Vrede van Breda precies in? Wie is Wigbold Crommeling en wat is de link met de KWATTA.

In het kader van het 50-jarig jubileum van Volksuniversiteit Breda wordt deze lezing GRATIS aangeboden aan iedereen die belangstelling heeft voor dit zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.

NT2 Nederlands voor anderstaligen, Dutch for foreigners

NT2 Nederlands voor anderstaligen, Dutch for foreigners

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." Benjamin Franklin ( 1706-1790). The NT2 courses of Volksuniversiteit Breda offer people with different cultural backgrounds an opportunity to learn Dutch.

For more information click here ›

Er was eens ..........

In deze cursus kun je je fantasie de vrije loop laten en schilder je sprookjes zoals jij ze ziet.

Voor meer info klik hier ›
Er was eens ..........

Schrijf je nu in voor een buitenlandse taal dan ben je zeker van een plek in de cursus voor het nieuwe schooljaar !

Verbreed je horizon. Ga aan de slag met een buitenlandse taal !

Meer info zie link ›
Schrijf je nu in voor een buitenlandse taal dan ben je zeker van een plek in de cursus voor het nieuwe schooljaar !
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR SPORT EN CULTUUR. Is het VOLWASSENENFONDS SPORT EN CULTUUR iets voor jou?

FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR SPORT EN CULTUUR. Is het VOLWASSENENFONDS SPORT EN CULTUUR iets voor jou?

Aanmelden click hier ›
DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK