Astrologie - online basiscursus

Astrologie - online basiscursus

Cursus

6 lessen van 2 uur

€ 177,00

Cursus

Astrologie - online basiscursus

Astrologie staat vol in de belangstelling. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in wat de stand van de Zon, de Maan en de overige planeten je kan vertellen over persoonlijkheid en lotgevallen. Van jezelf, of van de partner, vrienden, familieleden en collega’s. En inderdaad kan de horoscoop vaak verrassend nauwkeurig schetsen wie je bent. Hoe je karakter in elkaar zit, waar je talenten liggen, welke opgaven het bestaan aan je stelt. En hoe je jezelf tot anderen verhoudt, in zakelijke en persoonlijke contacten.

Maar astrologie kan ook helpen om de betekenis van belangrijke gebeurtenissen, privé of openbaar, te begrijpen. Of het nu om het tijdstip van een trouwerij gaat, van de start van een bedrijf, van een baanbrekende uitvinding of van het uitroepen van een nieuwe republiek: belangrijke momenten hebben allemaal hun eigen betekenis, die je met behulp van de astrologie op het spoor kunt komen. Dat is vaak ronduit fascinerend en net zo interessant als het meer persoonlijke perspectief.

Astrologie heeft een rijke geschiedenis. Historisch is het één van de zeven vrije kunsten: de vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten. Die zeven vakken zijn Grammatica, Redeneren en Logisch denken, Spreken in het openbaar, Rekenkunde, Geometrie, Muziek en Astronomie (waar historisch zowel sterrenkunde als astrologie onder vielen). Astrologie heeft dus al een eeuwenlange staat van dienst. Voor een gedeelte gaat het om tijdloze, nog steeds onveranderde begrippen. Maar het vak staat niet stil en mede met behulp van moderne informatietechnologie komt er steeds meer inzicht en kennis beschikbaar. Via grootschalige data-analyses ontstaat bovendien ook het eerste voorzichtige, statistische bewijs dat astrologie ‘echt klopt’, dat wil zeggen verklarende, voorspellende waarde heeft.

Opzet van de cursus
Astrologie is een rijke, complexe materie. Het specialisme houdt het midden tussen kunst, ambacht en wetenschap. Alleen door véél te doen, aan de hand van concrete horoscopen, kun je het in de vingers krijgen. In zes cursusavonden gaan we in vogelvlucht de belangrijkste begrippen behandelen en daarnaast ook veel oefenen. Theorie wordt steeds tastbaar gemaakt met behulp van concrete horoscopen, van bekende persoonlijkheden maar ook van markante gebeurtenissen uit de actualiteit of van wat langer geleden. Iedere cursist krijgt als onderdeel van het programma ook zijn of haar eigen geboortebeeld om zelf (buiten de lesavonden) het geleerde op toe te kunnen passen. 

Lesprogramma
De basiscursus is primair gericht op cursisten die nog weinig of geen kennis van astrologie hebben. Maar het is zeker ook interessant voor hen die zich al met het onderwerp bezig hebben gehouden en hun basiskennis op willen frissen. In de Basiscursus worden de volgende thema’s verkennend behandeld:

1e les: Introductie – Zonnestelsel – Geschiedenis van de astrologie – Introductie Dierenriem en Planeten – Ephemeriden – De rol van Plaats en Tijd

2e les: De horoscoop: toepassingen - Meer over de Dierenriem: dekanaten – Tekens: kwaliteiten en elementen

3e les: De planeten: omloopsnelheid en betekenis - De Zon en de Maan – De Maanfasen - Wetenschappelijke status quo astrologie: inleiding

4e les: De overige planeten en hun betekenis – Aspectenleer – Huizen, tekens en heersers – Ascendant, Descendant, Midhemel en IC – de Vier Kwadranten - Wetenschappelijke status quo astrologie: vervolg

5e les: Bijzondere planetoïden en rekenkundige punten: Chiron, Lilith / Zwarte Maan, de Maanknopen,  de Vertex, het Pars Fortunae

6e les: Prognoses (transits, 7-jaars ritmen e.a.). Oefenen met het geleerde aan de hand van horoscopen. Workshop waarin cursisten hun eigen duiding van een horoscoop naar keuze presenteren.

Aan het eind van het programma is de cursist in staat om zelfstandig voor iedere persoon of gebeurtenis zelf een horoscoop te vervaardigen en deze in hoofdlijnen te duiden. Hij of zij gaat samen met de medecursisten ook meteen aan de slag om horoscopen te maken en interpretaties te formuleren.

MEER DAN DE SOM DER DELEN

De volksuniversiteit werkt samen met FILMHUIS BREDA, NIEUWE VESTE EN DE POSTSCHOOL. Samen zijn we meer dan de som der delen. Voor jou betekent dat meer en gevarieerder aanbod.

Samenwerkinsgpartners ›
MEER DAN DE SOM DER DELEN

ORIGINEEL CADEAU MET DE FEESTDAGEN !!

Voor meer info click hier ›
ORIGINEEL CADEAU  MET DE FEESTDAGEN !!
Japanse taalles voor KONING AAP

Japanse taalles voor KONING AAP

Volksuniversiteit Breda heeft toekomstige Japan reizigers een voorproefje gegeven van de taal en de gebruiken. Zo krijgen zij een impressie wanneer ze met KONING AAP naar Japan reizen

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK