NT2 niveau AO naar A1

Niveau 0-A1 Dutch (Beginners)

According tot the European Framework of Reference, at level A1 you will be able to:

Speak:
* Inform others in a basic way about yourself and others, and about your daily life 
* Understand and pronounce numbers, dates and prices
* Ask and reply to basic questions 
*Make an appointment

Read:
*Understand the main information in a simple tekst
*Understand a simple written instruction or announcement

Listen:
*Understand simple oral instructions
*Understand indications, days of the week, months, prices, time

Write:
*Write a simple message
*Fill in a form
*Write something about yourself

When you have reached A1 you can subscribe for the next level.


Wij werken volgens het Europees Referentiekader talen niveau A1 (ERK). Aan het eind van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden

Spreken en gesprekken: 
*Eenvoudige informatie over uzelf en anderen, en over uw omgeving geven.
*Cijfers, data en prijzen begrijpen en uitspreken.
*Korte vragen stellen en antwoorden geven op eenvoudige vragen.
*Afspraken maken.

Lezen:
*Korte, eenvoudige informatieve teksten begrijpen.
*Eenvoudige instructies en aankondigingen begrijpen.

Luisteren: 
*Eenvoudige, korte instructies begrijpen.
*Routebeschrijvingen, dagen, maanden, prijzen en tijden begrijpen.

Schrijven:
*Eenvoudige berichten schrijven.
*Een formulier invullen.
*Zinnen opschrijven over uzelf en anderen.

Als je niveau A1 hebt gehaald kan je inschrijven voor het volgende niveau.