Th.P.A. (Theo) Don

Th.P.A. (Theo) Don

"Als je wat ouder wordt komt de vraag naar boven: Is dit het dan? Kan ik een bijdrage leveren aan iets waar je mensen echt mee kunt helpen"?

Mijn naam is Theo Don, geboren en getogen in Oosterhout. Ik ben sinds een paar jaar met veel plezier docent NT2 bij  Volksuniverstiteit in Breda.

Ik ben na mijn afstuderen aan de universiteit Utrecht, lange tijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Eerst als werknemer maar na een aantal jaar heb ik samen met een paar collega's een eigen bedrijf opgericht.

Als je wat ouder wordt komt de vraag naar boven: Is dit het dan? Kan ik geen betere bijdrage aan de samenleving leveren dan puur commercie? Iets waar je mensen echt mee kunt helpen.

Het ging knagen en daarom heb ik een opleiding tot leraar Nederlands voor anderstaligen in het primair onderwijs gevolgd. Taal is immers essentieel voor communicatie. Met veel plezier een stage gelopen op een basisschool in Bergen op Zoom. Tegelijk kwam het aanbod van een taalschool in Tilburg om ook les te geven aan volwassenen. Ik heb daar een aantal jaar les gegeven aan inburgeraars. Veelal vluchtelingen. Nadat de school sloot ben ik overgestapt op het lesgeven aan expats. Deze zijn vaak hoog opgeleid en dat vergt weer een andere aanpak dan vluchtelingen.
Zowel via de Volksuniversiteit, een internationaal bedrijf (Learnlight.com) als via mijn eigen bedrijf (www.thdonbv.nl). Sinds Covid, zijn de meeste lessen on-line. De Volksuniversiteit geeft daarop een prettige uitzondering.

Naast het aanleren van Nederlands vind ik het ook leuk om wat van de Nederlandse cultuur over te dragen. Omgekeerd kom ikzelf ook in aanraking met heel veel verschillende culturen. Win-win.

Th.P.A. (Theo) Don
Dit zijn de cursussen die ik bij de Volksuniversiteit geef: