Japans II vervolg

Japans II vervolg

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

€ 226,00

Cursus

Japans II vervolg

Geschikt voor beginners met enige voorkennis van de Japans taal.

Japans II bestaat uit twee modules van elk 12 lessen. Dit is de tweede module. Als je de eerste module niet hebt gevolgd is een intake noodzakelijk.

Van cursisten wordt verwacht dat zij in ieder geval hiragana / katakana kunnen lezen en bekend zijn met de algemene zinsopbouw. In deze cursus gaan we verder in op kanji (de Sino-Japanse karakters) en komen wat meer informele werkwoordsvormen aan bod. Ook wordt in elke les aandacht besteed aan onderwerpen m.b.t. de Japanse cultuur.

Gezien de grote verschillen met Europese talen wordt van de cursisten verwacht dat zij – naast het regelmatig volgen van de lessen – voldoende tijd besteden aan zelfstudie (in de vorm van huiswerk).

In deze twee module wordt gewerkt vanaf hoofdstuk 8 van Genki:

Kanji (ca. 14 per hoofdstuk)

Grammatica (bijv.  korte-vorm voor werkwoorden, enz.)

De precieze inhoud is afhankelijk van het niveau van de cursisten.

Het doel van A1 komt in je zicht na 24 lessen van Japans II.

Het voltooien van alle 12 hoofdstukken van het tekstboek "Genki 1" komt ongeveer overeen met het N5-niveau van het JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Het N5-niveau wordt beschouwd tussen A1 en A2 op het ERK.

MEER DAN DE SOM DER DELEN

De volksuniversiteit werkt samen met FILMHUIS BREDA, NIEUWE VESTE EN DE POSTSCHOOL. Samen zijn we meer dan de som der delen. Voor jou betekent dat meer en gevarieerder aanbod.

Samenwerkinsgpartners ›
MEER DAN DE SOM DER DELEN

ORIGINEEL CADEAU MET DE FEESTDAGEN !!

Voor meer info click hier ›
ORIGINEEL CADEAU  MET DE FEESTDAGEN !!
Japanse taalles voor KONING AAP

Japanse taalles voor KONING AAP

Volksuniversiteit Breda heeft toekomstige Japan reizigers een voorproefje gegeven van de taal en de gebruiken. Zo krijgen zij een impressie wanneer ze met KONING AAP naar Japan reizen

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK