Arabisch II (A1)

Arabisch II (A1)

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

€ 226,00

Cursus

Arabisch II (A1)

.

Arabisch II bestaat uit twee modules van elk 12 lessen. Dit is de eerste module.

De leerstof is geschikt voor iedereen die enige voorkennis van het Arabisch heeft en de basisbeginselen van de taal al onder de knie heeft, en zich wil richten op het uitbreiden van zijn of haar kennis en vaardigheden. De cursus presenteert het Modern Standaard Arabisch op een toegankelijke en boeiende manier. Een themagerichte aanpak zorgt ervoor dat de cursist de kans krijgt om zijn of haar vaardigheden en taal te ontwikkelen binnen het kader van actuele thema's die relevant zijn voor de moderne Arabische taal. Als een deelnemer aan dit niveau begint, gaan we ervan uit dat hij of zij een basiskennis van de Arabische taal en het schrift heeft. Daarom zijn de leeractiviteiten bedoeld voor gevorderden. Een gevorderde deelnemer van de Arabische taal zou bijvoorbeeld in staat moeten zijn om zinnen te begrijpen en te produceren, eenvoudige grammaticale regels te herkennen en te gebruiken, en over een voldoende scala aan woordenschat te beschikken.

Voor die cursist geldt: hoe meer hij of zij de taal hoort en gebruikt en de lessen bijwoont, hoe beter hij of zij dit kan verwerven. Ook een positieve houding hebben en de taal leuk en interessant vinden is belangrijk om verder te komen dan iemand die geen interesse heeft. Dit zie ik wekelijks binnen de groep.

De inhoud van de cursus behandelt verschillende thema's over taal en cultuur met onderdelen zoals woordenschat en vocabulaire, grammatica, vervoeging, luister-, lees- en schrijfoefeningen. Bij taal gaat het ook om kennis van het taalsysteem, zoals zinsbouw en grammatica. Bij cultuur gaat het om aandacht voor normen en waarden, literatuur en andere vormen van cultuuruiting, zoals elkaar begroeten, afscheid nemen, kaarten en landen van de Arabische wereld waar de taal wordt gesproken. Het leren van de Arabische taal als vreemde taal geeft de cursist handvatten om deze taal niet alleen met medecursisten in de klas, maar ook met een native speaker binnen en buiten de les te communiceren.

 Aan het einde van de cursus kan de cursist verschillende doelen bereiken: - Je kunt in de Arabische taal over jezelf, je werk en je omgeving vertellen. - Het verstaan van de taal is nog lastig. Het kan helpen als je gesprekspartner langzaam praat en eenvoudige zinnen gebruikt. - Je kunt deelnemen aan een eenvoudig gesprek. - Je kunt belangrijke punten begrijpen uit een korte gesproken of geschreven tekst. - Je kunt een korte en eenvoudige notitie schrijven.

De studiebelasting kan veel bijdragen aan het verwerven van de Arabische taal. Vanuit de klas krijgt de cursist verschillende opdrachten en oefeningen die aansluiten bij de behandelde leerstof, en deze worden wekelijks gegeven.


MEER DAN DE SOM DER DELEN

De volksuniversiteit werkt samen met FILMHUIS BREDA, NIEUWE VESTE EN DE POSTSCHOOL. Samen zijn we meer dan de som der delen. Voor jou betekent dat meer en gevarieerder aanbod.

Samenwerkinsgpartners ›
MEER DAN DE SOM DER DELEN

ORIGINEEL CADEAU MET DE FEESTDAGEN !!

Voor meer info click hier ›
ORIGINEEL CADEAU  MET DE FEESTDAGEN !!
Japanse taalles voor KONING AAP

Japanse taalles voor KONING AAP

Volksuniversiteit Breda heeft toekomstige Japan reizigers een voorproefje gegeven van de taal en de gebruiken. Zo krijgen zij een impressie wanneer ze met KONING AAP naar Japan reizen

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK